Ubezpieczenia podróżne

W zakres działalności firmy wchodzą ubezpieczenia NNW, domów i mieszkań, samochodów oraz ubezpieczenia na życie. Grupowy charakter ubezpieczenia pozwala uniknąć ankiet wypłatą odszkodowania w przypadku śmierci pracownika, ubezpieczenie może zostać rozszerzone trwały uszczerbek na zdrowiu, dietę szpitalną oraz świadczenia rodzinne tj. wypłaty za urodzenie dziecka, śmierć rodziców, teściów itp.

Po otrzymaniu zawiadomienia zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i stwierdzeniu przez pracownika Centrum Pomocy, iż zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, Centrum Pomocy realizuje świadczenie assistance wynikające z zakresu ubezpieczenia zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału.

W sytuacji gdy transport powrotny do kraju rezydencji nie jest możliwy ze względu na przeciwwskazania lekarskie Towarzystwo pokryje koszty pobytu w szpitalu do czasu, w którym stan zdrowia umożliwi przetransportowanie Ubezpieczonego, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *