Ubezpieczenia Turystyczne

Agencja Ubezpieczeniowa oferuje ubezpieczenia i polisy wiodących polskich ubezpieczycieli PZU, Compensa, Warta, takie jak ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia domów i inne. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed ustaleniem stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a jego śmierć nie pozostawała w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, podstawę do ustalenia przez Towarzystwo wysokości świadczenia wypłaconego osobie uprawnionej stanowi przypuszczalny stopień uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego ustalany w oparciu oceny i opinie lekarzy powołanych przez Towarzystwo.

W przypadku, gdy Ubezpieczony musiał pokryć koszty we własnym zakresie z powodu nieuzasadnionego braku uznania przez placówkę medyczną umowy ubezpieczenia Towarzystwa, Towarzystwo dokonuje ich zwrotu Ubezpieczonemu lub osobie, która poniosła te koszty, pod warunkiem uprzedniego ich zaakceptowania przez Centrum Pomocy.

Ok, dzieki, pytanie miało na celu porównanie kosztów a opis dam aby postarać się samemu organizować wakacje a nie dawać pieniążki kombinatorom, ewentualnie korzystać z zagranicznych ofert a nie czegoś takiego jak Itaka, to co tu wyczytałem to przechodzi wszelkie wyobrażenia, już wiem skąd te miny polskich wczasowiczów na promie płynących z zakyntos na ląd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *